Encephalitis, Japanese B Completed Phase 4 Trials for Mumps virus strain B level jeryl lynn live antigen (DB10316)

Also known as: Japanese Encephalitis / Encephalitis Japanese B / Encephalitis, Japanese / Japanese B encephalitis / Japanese B viral encephalitis