Recurrent Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

DrugDrug NameDrug Description
DB09035NivolumabA PD-1 blocking antibody used to treat melanoma, non small-cell lung cancer, renal cell cancer, head and neck cancer, and Hodgkin lymphoma.
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB16395Efineptakin alfa1Recruiting1
DB16479Inbakicept1Recruiting1
DB06186Ipilimumab1Recruiting1
DB09035Nivolumab1Completed1
DB09037Pembrolizumab1Completed1
DB09037Pembrolizumab1Recruiting1
DB09037Pembrolizumab1Suspended1
DB09143Sonidegib1Recruiting1
DB12015Alpelisib1 / 2Terminated1
DB15387Bintrafusp alfa1 / 2Recruiting1
DB14707Cemiplimab1 / 2Recruiting1
DB00002Cetuximab1 / 2Active Not Recruiting1
DB00002Cetuximab1 / 2Terminated1
DB11714Durvalumab1 / 2Active Not Recruiting1
DB15631Edodekin alfa1 / 2Active Not Recruiting1
DB15721Natural Killer Cell1 / 2Active Not Recruiting1
DB14145Nepidermin1 / 2Recruiting1
DB06132Nivolumab1 / 2Recruiting1
DB09035Nivolumab1 / 2Recruiting1
DB09037Pembrolizumab1 / 2Recruiting2
DB11771Tremelimumab1 / 2Active Not Recruiting1
DB08875Cabozantinib2Recruiting1
DB00958Carboplatin2Active Not Recruiting1
DB00958Carboplatin2Not Yet Recruiting1
DB00958Carboplatin2Recruiting2
DB14707Cemiplimab2Not Yet Recruiting1
DB14707Cemiplimab2Recruiting1
DB00002Cetuximab2Active Not Recruiting1
DB00002Cetuximab2Recruiting2
DB11717Epacadostat2Active Not Recruiting1
DB11680Ficlatuzumab2Active Not Recruiting1
DB09035Nivolumab2Recruiting2
DB09074Olaparib2Recruiting1
DB01229Paclitaxel2Active Not Recruiting1
DB01229Paclitaxel2Not Yet Recruiting1
DB01229Paclitaxel2Recruiting1
DB09037Pembrolizumab2Active Not Recruiting1
DB09037Pembrolizumab2Recruiting7
DB00398Sorafenib2Active Not Recruiting1