Mixed Phenotype Acute Leukemia (MPAL)

Also known as: Acute Mixed-Phenotype Leukemia / Mixed Phenotype Acute Leukemia / Acute Mixed Lineage Leukemia / Mixed Lineage Acute Leukemia / Mixed-Lineage Acute Leukemias

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00928Azacitidine1Recruiting3
DB00242Cladribine1Recruiting1
DB00987Cytarabine1Completed1
DB00987Cytarabine1Recruiting3
DB00694Daunorubicin1Recruiting1
DB01234Dexamethasone1Recruiting1
DB01234Dexamethasone1Terminated1
DB00997Doxorubicin1Terminated1
DB00099Filgrastim1Recruiting1
DB01073Fludarabine1Completed1
DB01073Fludarabine1Recruiting1
DB01073Fludarabine1Suspended1
DB00741Hydrocortisone1Completed1
DB00741Hydrocortisone1Recruiting1
DB09570Ixazomib1Terminated1
DB00563Methotrexate1Completed1
DB00563Methotrexate1Recruiting1
DB01204Mitoxantrone1Recruiting1
DB18515Revumenib1Recruiting1
DB11942Selinexor1Completed1
DB14731Tagraxofusp1Recruiting1
DB11581Venetoclax1Recruiting2
DB00541Vincristine1Recruiting1
DB00541Vincristine1Terminated1
DB02546Vorinostat1Recruiting1
DB17171Ziftomenib1Recruiting1
DB06769Bendamustine1 / 2Completed1
DB01008Busulfan1 / 2Completed1
DB00242Cladribine1 / 2Completed1
DB09065Cobicistat1 / 2Recruiting1
DB00091Cyclosporine1 / 2Suspended1
DB00987Cytarabine1 / 2Completed1
DB01262Decitabine1 / 2Completed1
DB00099Filgrastim1 / 2Completed1
DB01073Fludarabine1 / 2Completed1
DB01073Fludarabine1 / 2Suspended1
DB01204Mitoxantrone1 / 2Completed1
DB00688Mycophenolate mofetil1 / 2Suspended1
DB18515Revumenib1 / 2Recruiting1
DB17171Ziftomenib1 / 2Recruiting1
DB08886Asparaginase Erwinia chrysanthemi2Terminated1
DB00023Asparaginase Escherichia coli2Active Not Recruiting1
DB00023Asparaginase Escherichia coli2Terminated1
DB00928Azacitidine2Active Not Recruiting1
DB00928Azacitidine2Recruiting2
DB09052Blinatumomab2Active Not Recruiting1
DB00188Bortezomib2Terminated1
DB16741Bortezomib D-mannitol2Terminated1
DB01008Busulfan2Recruiting3
DB01373Calcium2Active Not Recruiting1
DB00631Clofarabine2Completed1
DB06189Clofarabine2Completed1
DB09110Coenzyme M2Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Active Not Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Completed1
DB00531Cyclophosphamide2Not Yet Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Recruiting4
DB00091Cyclosporine2Completed1
DB00091Cyclosporine2Not Yet Recruiting1
DB00091Cyclosporine2Recruiting2
DB00987Cytarabine2Active Not Recruiting1
DB00987Cytarabine2Completed1
DB00987Cytarabine2Terminated1
DB00694Daunorubicin2Active Not Recruiting1
DB01262Decitabine2Recruiting1
DB01234Dexamethasone2Active Not Recruiting1
DB01234Dexamethasone2Completed1
DB01234Dexamethasone2Terminated1
DB00997Doxorubicin2Terminated1
DB00898Ethanol2Active Not Recruiting1
DB00099Filgrastim2Recruiting1
DB01073Fludarabine2Completed1
DB01073Fludarabine2Not Yet Recruiting1
DB01073Fludarabine2Recruiting4
DB11904Flumatinib2Recruiting1
DB00741Hydrocortisone2Active Not Recruiting1
DB00741Hydrocortisone2Terminated1
DB14545Hydrocortisone succinate2Active Not Recruiting1
DB01177Idarubicin2Completed1
DB00650Leucovorin2Active Not Recruiting1
DB11596Levoleucovorin2Active Not Recruiting1
DB01042Melphalan2Recruiting1
DB01033Mercaptopurine2Active Not Recruiting1
DB01033Mercaptopurine2Terminated1
DB16620Methopterin2Active Not Recruiting1
DB16620Methopterin2Recruiting2
DB00563Methotrexate2Active Not Recruiting1
DB00563Methotrexate2Recruiting2
DB00563Methotrexate2Terminated1
DB01204Mitoxantrone2Terminated1
DB00688Mycophenolate mofetil2Completed1
DB00688Mycophenolate mofetil2Not Yet Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil2Recruiting2
DB01024Mycophenolic acid2Recruiting1
DB00059Pegaspargase2Active Not Recruiting1
DB00059Pegaspargase2Terminated1
DB00860Prednisolone2Active Not Recruiting1
DB00635Prednisone2Active Not Recruiting1
DB00073Rituximab2Completed1
DB00877Sirolimus2Recruiting1
DB00398Sorafenib2Completed1
DB14546Sulfate ion2Active Not Recruiting1
DB14546Sulfate ion2Completed1
DB00864Tacrolimus2Recruiting3
DB04572Thiotepa2Not Yet Recruiting1
DB04572Thiotepa2Recruiting2
DB00352Tioguanine2Active Not Recruiting1
DB11678Treosulfan2Recruiting1
DB03754Tromethamine2Not Yet Recruiting1
DB11581Venetoclax2Recruiting3
DB00541Vincristine2Active Not Recruiting1
DB00541Vincristine2Completed1
DB02546Vorinostat2Terminated1
DB00023Asparaginase Escherichia coli3Recruiting3
DB11105Benzalkonium3Recruiting3
DB02379Beta-D-Glucose3Recruiting1
DB09052Blinatumomab3Not Yet Recruiting1
DB14730Calaspargase pegol3Recruiting3
DB01373Calcium3Recruiting2
DB14531Carbonate ion3Recruiting3
DB00531Cyclophosphamide3Recruiting2
DB00987Cytarabine3Recruiting2
DB00694Daunorubicin3Recruiting2
DB01234Dexamethasone3Recruiting2
DB00380Dexrazoxane3Recruiting1
DB00997Doxorubicin3Recruiting2
DB00773Etoposide3Recruiting1
DB00099Filgrastim3Recruiting1
DB00741Hydrocortisone3Recruiting2
DB14539Hydrocortisone acetate3Recruiting1
DB01181Ifosfamide3Recruiting1
DB00619Imatinib3Recruiting1
DB05889Inotuzumab ozogamicin3Recruiting1
DB00650Leucovorin3Recruiting2
DB11596Levoleucovorin3Recruiting2
DB14123Menthol3Not Yet Recruiting1
DB01033Mercaptopurine3Recruiting2
DB16620Methopterin3Recruiting2
DB00563Methotrexate3Recruiting2
DB00959Methylprednisolone3Recruiting1
DB00059Pegaspargase3Recruiting3
DB00860Prednisolone3Recruiting2
DB00635Prednisone3Recruiting2
DB14546Sulfate ion3Recruiting2
DB00352Tioguanine3Recruiting2
DB00541Vincristine3Recruiting2