Cutaneous Melanoma

DrugDrug NameDrug Description
DB06186IpilimumabA human cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) blocking antibody used to treat metastatic or unresectable melanoma.
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB12001Abemaciclib1Active Not Recruiting1
DB00051Adalimumab1Recruiting1
DB11595Atezolizumab1Not Yet Recruiting1
DB12381Merestinib1Active Not Recruiting1
DB08935Obinutuzumab1Recruiting1
DB12821Perflubutane1Terminated1
DB05578Ramucirumab1Active Not Recruiting1
DB06273Tocilizumab1Recruiting1
DB11771Tremelimumab1Completed1
DB11967Binimetinib1 / 2Recruiting1
DB08865Crizotinib1 / 2Recruiting1
DB16059IDE-1961 / 2Recruiting1
DB09035Nivolumab1 / 2Active Not Recruiting1
DB09037Pembrolizumab1 / 2Active Not Recruiting1
DB09037Pembrolizumab1 / 2Recruiting1
DB00126Ascorbic acid2Active Not Recruiting1
DB06643Denosumab2Recruiting1
DB12797Ecromeximab2Completed1
DB14491Ferrous fumarate2Active Not Recruiting1
DB00105Interferon alfa-2b2Completed1
DB06186Ipilimumab2Active Not Recruiting1
DB15763Iron polymaltose2Active Not Recruiting1
DB16541Lactobacillus casei2Active Not Recruiting1
DB09035Nivolumab2Active Not Recruiting1
DB09035Nivolumab2Recruiting2
DB09037Pembrolizumab2Recruiting2
DB15185Rasdegafusp alfa2Active Not Recruiting1
DB14851Relatlimab2Active Not Recruiting1
DB13896Talimogene laherparepvec2Recruiting1
DB05258Interferon alfa2 / 3Unknown Status1
DB12525Molgramostim2 / 3Unknown Status1
DB00851Dacarbazine3Terminated1
DB11182Rose bengal3Terminated1
DB13896Talimogene laherparepvec3Terminated1
DB00853Temozolomide3Terminated1
DB05531alpha-Pyrrolidinononanophenone3Terminated1
DB00281LidocaineNot AvailableRecruiting1
DB01042MelphalanNot AvailableNo Longer Available1