Smoldering Multiple Myeloma (SMM)

Also known as: Smoldering Multiple Myeloma / Smoldering Myeloma / Smoldering Plasma Cell Myeloma / Smoldering myeloma (disorder) / Multiple myeloma / Multiple myeloma not having achieved remission / Plasma cell myeloma (morphologic abnormality) / Plasma cell myelomas / Myelomatosis multiple / Peripheral plasma cell myeloma / Myelomatosis / Plasma cell myeloma / Myeloma / Multiple myeloma (disorder)

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB01097Leflunomide0Active Not Recruiting1
DB00480Lenalidomide0Active Not Recruiting1
DB09037Pembrolizumab0Active Not Recruiting1
DB00026Anakinra1Completed1
DB15449Citarinostat1Active Not Recruiting1
DB01234Dexamethasone1Completed1
DB17293Hiltonol1Active Not Recruiting1
DB00480Lenalidomide1Active Not Recruiting1
DB00480Lenalidomide1Completed2
DB00020Sargramostim1Unknown Status1
DB00188Bortezomib1 / 2Terminated1
DB16741Bortezomib D-mannitol1 / 2Terminated1
DB00531Cyclophosphamide1 / 2Completed1
DB01234Dexamethasone1 / 2Terminated1
DB00099Filgrastim1 / 2Completed1
DB00480Lenalidomide1 / 2Completed1
DB01042Melphalan1 / 2Completed1
DB01042Melphalan1 / 2Terminated1
DB17377Bersanlimab2Terminated1
DB08889Carfilzomib2Active Not Recruiting2
DB08889Carfilzomib2Enrolling by Invitation1
DB00482Celecoxib2Completed1
DB01432Cholestyramine2Recruiting1
DB16738Ciltacabtagene autoleucel2Recruiting1
DB11672Curcumin2Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Recruiting1
DB09331Daratumumab2Active Not Recruiting2
DB06643Denosumab2Active Not Recruiting1
DB01234Dexamethasone2Active Not Recruiting3
DB01234Dexamethasone2Completed2
DB01234Dexamethasone2Enrolling by Invitation1
DB01234Dexamethasone2Recruiting3
DB06317Elotuzumab2Completed2
DB15395Elranatamab2Not Yet Recruiting1
DB01073Fludarabine2Recruiting1
DB06049IPH 21012Completed1
DB14811Isatuximab2Active Not Recruiting1
DB09570Ixazomib2Active Not Recruiting1
DB01097Leflunomide2Recruiting1
DB01097Leflunomide2Withdrawn1
DB00480Lenalidomide2Active Not Recruiting3
DB00480Lenalidomide2Completed2
DB00480Lenalidomide2Enrolling by Invitation1
DB00480Lenalidomide2Recruiting2
DB17447Linvoseltamab2Not Yet Recruiting1
DB17447Linvoseltamab2Recruiting1
DB01042Melphalan2Active Not Recruiting1
DB00331Metformin2Recruiting1
DB09035Nivolumab2Completed1
DB12582Piperine2Recruiting1
DB08910Pomalidomide2Recruiting1
DB11942Selinexor2Recruiting1
DB00641Simvastatin2Withdrawn1
DB16655Teclistamab2Recruiting1
DB09331Daratumumab3Active Not Recruiting1
DB09331Daratumumab3Recruiting1
DB01234Dexamethasone3Recruiting1
DB06205Hyaluronidase (human recombinant)3Active Not Recruiting1
DB00480Lenalidomide3Active Not Recruiting2
DB00480Lenalidomide3Recruiting1
DB00888Mechlorethamine3Active Not Recruiting1
DB00571PropranololNot AvailableRecruiting1