Advanced Ovarian Carcinoma

DrugDrug NameDrug Description
DB00958CarboplatinA alkylating agent used to treat advanced ovarian cancer.
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB11740Adavosertib0Active Not Recruiting1
DB00062Albumin human0Withdrawn1
DB11363Alectinib0Withdrawn1
DB12015Alpelisib0Withdrawn1
DB01217Anastrozole0Withdrawn1
DB11595Atezolizumab0Withdrawn1
DB18028Azenosertib0Withdrawn1
DB00112Bevacizumab0Withdrawn1
DB01101Capecitabine0Withdrawn1
DB00958Carboplatin0Withdrawn1
DB05239Cobimetinib0Withdrawn1
DB11986Entrectinib0Withdrawn1
DB08871Eribulin0Withdrawn1
DB00947Fulvestrant0Withdrawn1
DB06205Hyaluronidase (human recombinant)0Withdrawn1
DB00762Irinotecan0Withdrawn1
DB01006Letrozole0Withdrawn1
DB11793Niraparib0Withdrawn1
DB09074Olaparib0Withdrawn1
DB01229Paclitaxel0Withdrawn1
DB09073Palbociclib0Withdrawn1
DB06366Pertuzumab0Withdrawn1
DB00072Trastuzumab0Withdrawn1
DB05773Trastuzumab emtansine0Withdrawn1
DB08881Vemurafenib0Withdrawn1
DB00361Vinorelbine0Withdrawn1
DB08828Vismodegib0Withdrawn1
DB00062Albumin human1Recruiting1
DB11595Atezolizumab1Recruiting1
DB08875Cabozantinib1Active Not Recruiting1
DB08875Cabozantinib1Recruiting1
DB14547Chloride ion1Active Not Recruiting1
DB00515Cisplatin1Active Not Recruiting1
DB00441Gemcitabine1Active Not Recruiting2
DB09035Nivolumab1Active Not Recruiting1
DB01229Paclitaxel1Recruiting1
DB12257Platinum1Active Not Recruiting1
DB11930Varlilumab1Completed1
DB00531Cyclophosphamide1 / 2Active Not Recruiting1
DB01262Decitabine1 / 2Active Not Recruiting1
DB17107Lifileucel1 / 2Active Not Recruiting1
DB00112Bevacizumab2Completed1
DB00515Cisplatin2Completed1
DB12109Devimistat2Recruiting1
DB00544Fluorouracil2Recruiting1
DB00441Gemcitabine2Recruiting1
DB01611Hydroxychloroquine2Recruiting1
DB00166Lipoic acid2Recruiting1
DB01229Paclitaxel2Completed1